บาคาร่าออนไลน์ หมิ่นรัฐบาลไม่มีจริง อมรัตน์ ยกเพจกฎหมาย วิจารณ์ได้ ไม่ผิด ม.136

บาคาร่าออนไลน์ หมิ่นรัฐบาลไม่มีจริง อมรัตน์ ยกเพจกฎหมาย วิจารณ์ได้ ไม่ผิด ม.136

บาคาร่าออนไลน์ อมรัตน์​ โชคปมิตต์กุล​ (ส.ส.เจี๊ยบ) ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์อธิบายชัด หมิ่นรัฐบาล ไม่มีจริง วิจารณ์ได้ ไม่ผิด มาตรา 136 ส.ส.เจี๊ยบ ของพรรคก้าวไกล ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul ระบุ การวิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ได้ผิดข้อกฎหมาย มาตรตรา 136 ดั่งที่มีข่าวนำเสนอก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

“อย่าเชื่อที่เขาหลอกลวง ม.136 หมายถึงเจ้าพนักงาน รัฐบาลไม่ใช่เจ้าพนักงานวิจารณ์ได้เสมอ” 

ข้อความบนโพสต์เฟซบุ๊กของ ส.ส.เจี๊ยบ ที่ได้ยกตัวอย่างซึ่ง iLaw เคยอธิบายข้อกฎหมาย หมิ่นรัฐบาล เอาไว้ ก่อนหน้านี้ เพจ iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เคยออกมาชี้แจง เมื่อ เม.ย. ปีที่แล้ว เกี่ยวกับข้อกฎหมาย มาตรา 136 โดยครั้งนั้นก็ระบุว่า ข้อหา “หมิ่นรัฐบาล” ไม่มีจริง ม.136 เอาผิดการ “ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน” ไม่เอาผิดการ “วิจารณ์รัฐบาล”

ด้าน น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือ “ทนายนิด้า” เสนอตัว รับสู้คดีหมิ่นรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรไทย

โดยข้อความดังกล่าวได้โพสต์ผ่านเพจ ทนายนิด้า ของเธอเองพร้อมคอมเมนต์ใต้โพต์เพิ่มเติมว่า ตัวเธอเองนั้น สนับสนุนให้วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลต่อไป

3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

1) มาตรการตรวจคัดกรองอาการและการดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

1.1) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1.2) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่ไม่มีเที่ยวบินตรง และต้องเดินทางโดยทางอากาศต่อไปยังท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้ผู้เดินทางดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ก. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

สงขลา ประกาศ เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4

งัดกฎเหล็ก สงขลา ประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 22.00-04.00 น. ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ปิดสามทุ่ม คณะกรรมการควบคุมโรคของสงขลา ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถานเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ตั้งแต่ เวลา 22.00-04.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. – 29 ก.ค. 64

สำหรับ ผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกจังหวัดสงขลา สามารถไปขอแบบฟอร์มได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาล สถานีตำรวจภูธร ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องเดินทางเพื่อทำงาน หรือขนส่งสินค้าที่จำเป็น

ผู้ประกอบการ หรือบริษัท ให้ทางผู้ประกอบการหรือบริษัทออกใบรับรองให้ ในส่วนของข้าราชการจะต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินที่มีผลต่อความเสียหายร้ายแรง สามารถขอใบอนุญาตได้ที่หน้าด่านระหว่างจังหวัด

ข. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือในพื้นที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

2) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด โดยให้เปิดระบบติดตามดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

3) ให้เดินทางออกจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมหรือสถานที่พักโดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ โดยต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ ก่อนถึงโรงแรมหรือสถานที่พัก

4) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงราชอาณาจักร โดยห้ามเดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักจนกว่าจะมีผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19

4.2) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR เพิ่มเติมจากข้อ 4.1) ดังนี้

ก. กรณีพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลาที่พำนักหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บาคาร่าออนไลน์